ادبی
دوشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1387

گاهی ادم الکی الکی مهربون میشه...مثلا من امروز اینقد جو گیر شدم که بی خودی زنگ زدم به دختر عمم که سال تا سال نمی بینمش!!!

یا نشستم واسه دوری خواهر یکی یه دونم گریه کردم های...های...جوری که جالم از خودم به هم خورد....

الانم که دیگه اوج مهربونیمه می خوام برم واسه خودم کافه گلاسه درست کنم....دیگه نمی دونم اخرش چی میشه..........