ادبی
شنبه 22 تیر‌ماه سال 1387
جایی به من بدهید

جایی به من بدهید...دورترین دلتنگی ادمی با من است...

گفته بودم روزی باران دریا را خیس خواهد کرد و تلخ ترین روز ماه خواهد رسید.جایی به من بدهید...تمام دلتنگی اسمان با من است...

گفته بودم روزی تمام عکسهایمان را از زندگی پس میگیریم.گفته بودم دیگر از اسمان هواپیمایی نمیگذرد و هیچ مسافری به جهان نمیرسد...

از امشب خوابهایم برای تو!!!از این پس با چشمهای باز میخوابم..به من نگاه کن...درست به چشمهایم....من از دلتنگی تمام وقتها برگشته ام...تو برایم صداقت باران بودی و نه...نه...همه چیز بودی...بی هوا عاشقت شدم....

من بزرگ شدم...قد کشیدم ازتو...ناب شدم...بس است...تا همین جا بس است...برای گفتن عشقت کلمه ای نمی یابم...