ادبی
سه‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1387
گاهی!!!

گاهی مسیر جاده به بن بست می رود
گاهی تمام حادثه از دست می رود 


گاهی همان کس که دم از عقل می زند
در راه هوشیاری خود مست می رود
 

گاهی غریبه ای که به سختی به دل نشست
وقتی که قلب خون شده بشکست، می رود 


اول اگر چه با سخن از عشق آمده
آخر خلاف آنچه که گفته است، می رود
 

اینجا یکی برای خودش حکم می دهد
آن دیگری همیشه به پیوست می رود 


وای از غرور تازه به دوران رسیده ای
وقتی میان طایفه ای پست می رود
 

هر چند مضحک است و پر از خنده های تلخ
بر ما هر آنچه لایق مان هست می رود
 

این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست
تیریست بی نشانه که از شصت می رود
بیراهه ها به مقصد خود ساده می رسند
اما مسیر جاده به بن بست میرود 

شاید این شعر تمام حسم بود و تمام فریادم که در گلو شست.خوب شدم...وفتی میبینم مثل همیشه نمیخوای اب تو دلم تکون بخوره دلم مبلرزه...خوبی تو خوبی پاک و ساده ایه که ورای واژه است عزیز دل.