ادبی
پنج‌شنبه 7 آذر‌ماه سال 1387
گند زدم انگار

گاهی فکر ادم انقد خالیه که نمیدونی چی باید بگی.گاهیم انقد شلوغ پلوغه که میخوای بگی اما بازم نمیتونی.  

 

من گاهی تو ابراز احساساتم موفق نیستم.گاهی انگار خیلی حساستر میشم و گاهی شورشو در میارم.انگار درگیریای فکرم یهو میریزه بهم و نمیدونم الان باید چه جوری ابرازش کنم. 

دلم میخواد تو شرایطی که باید خوشگل عشق بورزم واقعا بورزم.اما انگار نمیتونم یا هرچی میگم کمه.

بچه بدی میشم انقد از خودم حرصم میگیره که نگو.بعد که یه کم میگذره و فکرامو جمع میکنم تازه خوب میشم اما انگار عشقم دیگه دلش از بی مهری من گرفته و من گند زدم. 

اونوقته که دیگه حوصله خودمو ندارمو تو جبرانش احساس ناتوانی دارم. 

خلاصه الان که درگیر این وضعم چاره ای نیست جز...نمیدونم چاره اش چیه؟گند زدم؟اره. 

 عزیز دل به جانت قسم جانمی.همین