ادبی
سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1387
خنده خنده

اگر در مملکت ما همیشه برای زایدات ما هم انقدر احترام  قایل باشند تصور کنید چه قدر جالب میشود!!!!