X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
ادبی
یکشنبه 7 تیر‌ماه سال 1388
خورشید خواهیم شد

کاش میتوانستم در یک لحظه همه جهان باشم و دوباره به همه چیزها...به این روزها...به روزهای سختی که گذشتند و باز هم میگذرند نگاه کنم...

روزی که در همین صفحه نوشتم روزی میاید که انسانها خشونت را در قالب دفاع از خود و خواستهای حقیرشان به فرزندان خود میاموزند...روزی که قتل جای مرگ را میگیرد و سکس جای عشق را و خشونت جای کلام را...و بی معنایی جای معنا را...

امروز همان روز است...که تو..من..همه ما زمانی که پا در این خیابانها میگذاریم...دلمان پر میکشد برای تنفس آزادی...برای معنا دار شدن زندگیمان...

بسیاری را کشتند...بسیاری را زندانی کردند..اما سوالی در ذهنم هست...میتوانند قاتل تمام افکار ما باشند...بگویید که میشود کسی را در سلولی بیندازند و افکارش را به زنجیر بکشند؟؟

من از کسانی دیگر هم میپرسم!!!میتوانید قاتل سربازانی باشید که با افکارشان میجنگند؟میتوانید قاتل ملتی باشید که اگر بیندیشند..خواهند مرد؟؟؟

میتوانید؟

ما میبینیم...فکر میکنیم....تحلیل میکنیم...متنفر میشویم...و خود را میسازیم...ارام میشویم....ما در این تاریکی مطلق خورشیدی خواهیم شد که تا ابد روشن خواهد ماند.


پی نوشت:ناخن میکشی بر زخمهایم...بکش.میخواهی جان بدهم ...میدهم...ادعای عاشقیت را چه کنم که شقه شقه ام میکند از بس که آسمان زندگیم را پوشانده...رسمش این نیست.هست؟